Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Όταν σωπαίνω. Τα είπαν άλλοι.

  γι' αυτόν τον άνεμο..
  την ματιά της..
  τη φωτιά της..
  τίποτα δεν γνώριζες γι'αυτήν.

"Ήτανε αέρας πάντα σύννεφο σκοτεινό, δεν τη βρίσκεις δεν τη φτάνεις, ψάχνει το χαμό."